هزاران حرف نهفته

photo_2017-01-11_20-54-43

 

تصاویری با هزاران حرف نهفته از جنگ؛ عکس‌های سیاه و سفید اندی اشپورا از مناطق جنگی